Να στείλετε μήνυμα
  • Το αερόλυμα μπορεί κάνοντας να επεξεργαστεί στη μηχανή
  • Δοχείο ποτών που κατασκευάζει τη μηχανή
  • Δοχείο κασσίτερου που κατασκευάζει τη μηχανή
  • Κιβώτιο κασσίτερου που κατασκευάζει τη μηχανή
  • Ημι αυτόματη μηχανή συσκευασίας
jackchum@sunnran.com
+8615011980696
+86 15011980696
+86 15011980696